Ett prisvärt alternativ till stambyte

Service - Trygghet - Kvalitet

Ett prisvärt alternativ till stambyte

Service - Trygghet - Kvalitet

Experter på relining

Vi åtar oss uppdrag inom relining och kan även erbjuda ett brett utbud av övriga tjänster inom avloppsservice såsom kartering, fräsning och rörinspektion. Vi har en gedigen erfarenhet av att arbeta med alla typer av rör och kan ta fram skräddarsydda lösningar för våra kunder och strävar efter att hela tiden vara flexibla och anpassa oss efter kundens önskemål.

Kontakta oss om du vill ha ett kostnadsförslag eller om du vill boka in ett första möte!

Relining – en framtidslösning

Relining, eller infodring av rör som det också kallas, är ett smidigare och snabbare alternativ och komplement till stambyte som fungerar utmärkt då rören i fastigheten börjar bli gamla och måste bytas ut. Det innebär att man rensar och rengör de gamla rören för att sedan fodra dem med ett nytt skyddande och självbärande foder som uppfyller kraven för såväl mark som fastighet.

På så sätt kan man ge de gamla rören en förlängd livslängd på upp till 50 år och undviker därmed att behöva riva upp och ersätta de gamla rören under en lång och tidskrävande process.

Har du funderingar kring om relining skulle vara en lämplig behandling för din fastighet? Du är alltid välkommen att höra av dig till oss så ska vi göra vårt bästa för att hitta en bra lösning som passar just dig. I de fall relining inte är att rekommendera (exempelvis då skadorna på de existerande rören är allt för omfattande eller då tätskikten i våtrummen är uttjänta) kan vi alltid komma förslag på alternativa lösningar.  

relining rör

Bred kompetens innebär stort arbetsområde

Vi har de verktyg och den expertis som krävs för att utföra relining på rör som har en diameter på mellan 50 och 400 millimeter. Själva metoden går bra att använda på allt från rör i större bostadshus och villor till markliggande VA-rör och industriavlopp och vi har erfarenhet av att arbeta med allt från mindre privatkunder till större företag inom fastighetsbranschen och industrin.

Utöver relining kan vi även anlitas för en rad övriga tjänster inom avloppsservice såsom kartering där vi hjälper dig att uppdatera gamla kartor över rörsystemen, rotskärning där vi skyddar dina rör från rotangrepp samt underhållsspolning för att skydda dina rör från överdrivet slitage.

Är du inresserad av att veta mer om relining och våra övriga tjänster är du välkommen att höra av dig via vårt smidiga kontaktformulär.

Renovera dina gamla rör istället för att byta ut dem!

För att undvika vattenskador, eller andra rör- och avloppsrelaterade skador, är det viktigt att se till att en fastighets rör alltid är i gott skick. Det görs traditionellt genom regelbundna stambyten då man även byter ut golvbrunnar samt renoverar tätskikten.

Hur ofta stammarna måste bytas i en fastighet beror ofta på en mängd olika faktorer såsom vilket material stammarna är byggda av, materialets kvalitet samt under vilka förhållanden de installerades.

Ett sätt att öka rörens livslängd är att göra regelbundna underhållsspolningar som minskar risken för skador och onödigt slitage. Detta är någonting som alla fastighetsägare bör göra då det inte bara ökar rörens livslängd utan även skapar ett friskt och lättrinnande avloppssystem. Vi kan hjälpa dig med alla typer av underhållsspolningar till konkurrenskraftiga priser.

För att ytterligare öka livslängden på gamla rör, och på så sätt undvika ett eventuellt stambyte, kan du som fastighetsägare genomföra en relining och förstärka de gamla rörens insida med nytt och fräscht själbärande material. I kombination med ett regelbundet underhåll kan detta få dina gamla rör att räcka nästan hur länge som helst.  

relining rör

Höga krav på kvalitet

När det kommer till relining är kvaliteten på det utförda arbetet extra viktig då tanken är att de renoverade rören ska sitta kvar i fastigheten över en längre period. Vår personal behärskar relining till fullo och har den kunskapen som krävs för att ge din fastighet ett pålitligt skydd så att du undviker att drabbas av läckor i avloppet eller rören som leder till oönskade vattenskador.   

Kombination av relining och stambyte - ett möjligt alternativ

Det är inte i alla fall som relining är det ensamt bästa alternativet. Ibland kan de gamla rören (eller delar av dem) vara såpass slitna och trasiga att det enda möjliga är att byta ut dem. Dock går det i dessa fall ofta att hitta delar där relining kan vara ett bra komplement.

Säg att du har rör som sitter i positioner som både är kostsamma och slitsamma att frilägga eller om de endast är delar av rören som är i desperat behov av stambyte – då kan du använda dig av relining för de mest komplicerade delarna och sedan byta ut stammarna på de ställen där det verkligen behövs.

Detta kan spara såväl tid som pengar och innebära mindre påfrestning för fastigheten och dess boende. Viktigt att påpeka är dock att vid ett stambyte renoveras även tätskikten samt kan golvbrunnen bytas ut vid behov (golvbrunnar som är tillverkade före 1992 är inte godkända enligt dagens regler och måste bytas ut vid stambyte), vilket gör stambyte till en nödvändighet i dessa fall.

Relining förlänger rörens livslängd

Då vi istället för att byta ut de gamla slitna rören i fastigheten går in och belägger de befintliga rören med ett nytt självbärande skyddande foder kan vi förlänga de gamla rörens livslängd med upp till 50 år. Detta innebär att vi sparar in på dels nytt material och dels på arbetstid vilken gynnar såväl miljön som kundens plånbok.

Än så länge har inte relining funnits på marknaden tillräckligt länge för att man ska kunna se den totala nya livslängden för de behandlade rören, men vi pratar minst om 50 års utökad livslängd vid en lyckad installation.

Vad finns det för fördelar med relining kontra stambyte?

Egentligen går det inte att helt och hållet ställa de båda teknikerna mot varandra. Stambyte gör man ofta när rören i fastigheten har blivit såpass gamla att de måste bytas ut eller exempelvis när tätskikten måste renoveras. I detta fall är relining oftast inte ett godtagbart alternativ då de gamla rören inte har tillräcklig stabilitet för att stödja det nya plastskiktet.

Däremot är det vanligt att man utför ett stambyte i förebyggande syfte, när man märker att rören i en fastighet håller på att bli gamla och slitna. I detta fall är relining ett utmärkt alternativ då det förlänger de äldre rörens livstid avsevärt.

Fördelar med relining:

Tidssparande

Då man istället för att byta ut den befintliga rörinstallationen mot en ny, fodrar de gamla rören med ett nytt och skyddande skikt sparar man mycket tid. Vid relining behöver du inte riva någonting av konstruktionen i anslutning till rören och kan enkelt utföra installationen utan att riva vare sig golv, väggar eller tak. Detta sparar mycket tid och gör även att de som bor i fastigheten inte måste flytta därifrån under själva processen.

Miljövänligt

Ju mindre nytt material man använder, desto mindre påverkan på miljön gör man. Istället för att riva ut de gamla rören, göra oss av med allt avfall i form av byggnadsmaterial och gamla rör, transportera nya rör till platsen och installera dem i fastigheten, räcker det i och med relining att installera en liten mängd nytt material för att skydda och förlänga livslängden på de gamla rören.

Prisvärt

Relining sparar pengar för kunden på en rad olika sätt. Dels krävs det betydligt mindre arbete än det krävs för ett stambyte vilket gör att arbetskostnaden är avsevärt lägre vid relining eller rörinfodring än den är vid ett stambyte. Man behöver inte heller transportera bort och göra sig av med gamla rör och annat rivingsmaterial vilket minskar transportkostnaderna. Slutligen är mängden nytt material som installeras vid en relining relativt liten i förhållande till ett stambyte vilket gör tjänsten än mer prisvärd.

Skonsamt

Relining är extra användbart när det gäller rörrenovering i hus och fastigheter som har arkitektoniskt eller hisistoriskt värde. Vissa byggnader vill man helt enkelt inte riva för att komma åt att byta de gamla stammarna. I dessa fall är relining ett utmärkt alternativ som inte medför några större påfrestningar för den gamla fastigheten. Relining fungerar även bra när det rör sig om rör som sitter extra dåligt till och som därmed kräver komplicerade rivningstekniker. Detta går enkelt att undvika med hjälp av installationen av nya rör i rören.

Relativt störningsfritt

Vid ett traditionellt stambyte är det vanligt att ingreppet är såpass stort och tidskrävande att de som bor i fastigheten måste flytta ut under en längre period. Detta bland annat på grund av att bullernivån under rivningen och installationen är väldigt hög, att vattnet måste stängas av under längre perioder och på grund av att man i bostaden ofta måste lämna mycket plats och utrymme åt hantverkare och maskiner.

Tack vare att relining är ett mycket mindre ingrepp som kräver färre arbetstimmar och knappt något rivningsarbete är det en metod som skapar betydligt färre påfrestningar för dem som bor i fastigheten.

relining varm och kallvatten

För rör i mark såväl som i fastigheter

Relining eller rörinfodring fungerar lika bra för rörsystem som ligger i marken som för de som sitter installerade i fastigheter. Vi arbetar med rörstorlekar på upp till 400 millimeter och har den kompetens som krävs för att säkra och skydda rör i mark. Relining i markliggande rör blir allt mer populärt då det gör att man undviker att behöva schakta bort stora mängder jord och även slipper stänga av närliggande trafikleder eller liknande. Hör av dig till oss för kostnadsfri offert, allmän rådgivning eller jour dygnet runt på telefon.

Trygg avloppsservice för stora och små fastighetsägare i hela Stockholm