Relining

Ett prisvärt alternativ till stambyte

Tjänster

Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder ett stort utbud av tjänster inom rör- och avloppsservice. Utöver relining kan ni vända er till oss för bland annat underhållsspolning, rotskärning och kartering. Vi är experter på allt inom rör och tar oss an jobb i hela Sverige!

UNDERHÅLLSSPOLNING

En av de främsta anledningarna till att man har problem med rör och avlopp är brist på ordentligt underhåll. Vi rekommenderar att du spolar rent rören i din fastighet för att minska risken för skador och för att vattnet lättare ska flöda genom systemet.

HETVATTENSPOLNING

Hetvattenspolning avlägsnar fett och andra beläggningar från dina rör och ökar deras livslängd markant.

RÖRINSPEKTION

Vi inspekterar ditt rörsystem för att kartlägga rören och för att upptäcka eventuella skador och risker i god tid.

AVLOPPSSPOLNING

Spola ditt avlopp med jämna mellanrum för att hålla rören rena och undvika ovälkomna stopp.

SLAMSUGNING

Vi tömmer och rengör din avloppstank, dagvattenbrunna, olje- eller fettavskiljare, pumpgropar med mera.

ÅTGÄRDANDE AV FUKTSKADOR

Vi åtgärdar fuktskador och genomför fuktutredningar för att avgöra hur pass omfattande din fuktskada är.

SANERING

Vi utför olika typer av sanering, till exempel efter fuktskador, brand, klotter, asbest, kemikaliespill med mera.

FASTIGHETSJOUR

Att ha en rörfirma som finns tillgänglig och kan rycka ut dygnet runt är ovärderligt för dig som fastighetsägare. Teckna ett avtal med oss så kan du känna dig trygg.

Experter på allt inom relining!